MODÜLLER

Kurumsal İletişim Portalı

Kurumsal iletişim portalımız ile, kurumunuz da tüm süreçleri dijitalleştiriyoruz. Üstelik, Özel olarak geliştirdiğimiz HİBRİTİK, FOCUSPYS ve SOTECH ürünlerimiz ile birilikte tam entegre çalışır.

İzin Yönetimi

İşe giriş tarihine göre personelin izin hakedişleri belirlenir. Personel izin talebinde bulunur, yöneticisi onaylar ve insan kaynakları departmanına düşer. Talpe onaylanırsa izin hakkından ilgili çalışma günü kadar düşülür.

Maaş ve Bordro Yönetimi

Personel aylık sabit maaşını ve ek ödemelerini detaylı olarak görebilir. Ayrıca bordro alanı ile, yapılan kesintiler detaylı olarak gösterilir. İK tarafından girilen bu hakedişler, vergi dilimine göre otomatik düzenlenir.

Eğitim yönetimi

Kurum içinde planlanan ve verilen eğitimlerin yönetilmesini sağlar. Yetkinlik ölümleri ile otomatik eğitim planlaması yapılabilir. Ayrıca eğitim değerlendirmeleri ile eğitimlerin verimliliği ölçülebilir.

Ödül Yönetimi

Kurum içinde belirlenen hedefler ile, ödül sistematiği kurmanızı sağlar. Görev Başarısı, Yetkinlik Başarı, Stratejik hedef başarı veya satış başarısı gibi kriterler ile otomatik ödül tanımlaması yapılabilir.

Fikir ve Proje Yönetimi

İnovasyon anlamında çok faydalı olan bu modül, çalışanların fikirlerini ve projelerini yönetim ile paylaşmaları için tasarlanmıştır. Bu sayede personel hem sürecin bir parçası hemde yönetim de söz sahibi olabiliyor.

Envanter ve Zimmet

Kurumunuzda bulunan tüm varlıkların, sorumlularını ve zimmetlisini belirleyebilirsiniz. Bu sayede tüm varlıklarınızın takibini yapabilirsiniz. Ayrıca kalite sistemleri ve kapasite raporlarında size referans veri sunar.

Araç yönetimi ve Rezervasyonu

Tüm araçlarınızı ekleyerek, personellerinizin araçlara istek de bulunmasını sağlayabilirsiniz. Müsait olan araçlar üzerinden, kullanıcılar talep girerek, yöneticinin onayına sunar. Kullanım raporları ile araçlarınızı izlayebilirsiniz.

Toplantı Odası ve Toplantı Yönetimi

Kurumunuz da Toplantı odalarının rezarvasyon sistemi ile yönetmenizi sağlar. Ayrıca toplantılarda, gündem ve katılımcıları belirleyerek toplantılar planlayabilir, otomatik olarak toplantı sonuçlarını gönderebilirsiniz.

Günlük Yemek Listesi Yönetimi

Aylık olarak yemekhane de çıkması planlanan yemek listesi ile, personele duyurulmasını sağlar. Bu sayede planlı yemek listenin personel ile paylaşılması sağlanmış olur. Ayrıca Yemek çeşitliliği raporu sunar.

Adres Defteri

Tüm çalışanlar üzerinden arama yaparak, ilgili pozisyondaki kişilerin personller tarafından bulunmasını sağlar. Doğum tarihi, evlilik yıl dönümü gibi özel günler hakkında bilgi sunar.

Anket Yönetimi

Peronellere çoktan seçmeli veya açık uçlu sorulardan oluşan anketler atayabilirsiniz. Ayrıca Anket sonuçlarının raporlanmasını sağlar.

Duyuru Yönetimi

Kurum içinde yapılması gerekn duyuruların personele eriştirilmesini sağlar. Okuma bilgisi de kayıt edilerek, arka planda erişim tespiti yapılır.

Etkinlik Yönetimi

Firmada yapılması planlanan tüm etkinliklerin tek bir takvimde gösterilmesi sağlanır. Bu sayede toplantı, duyuru, panel gibi kurumda ki her bir etklinlik güncel olarak kullanıcıya gösterilir.

İlan Yönetimi

Çalışanlar kendilerine ait ürün yada hizmetlerin ilanını yaparak arkadaşarına ulaştırabilirler. Ayrıca personel ihtiyaç duyduğu ürün yada hizmeti de ilanlara girerek şirket içinden aradığını bulabilir.

 

Performans Yönetim Sistemi

Personeliniz 360 derece performansını ölçebilirsiniz. Verimlilik de yarattığı etki ispatlanmış olan Performans yönetim sistemi ile insan kaynağınızı verimli kullanın.

İş Analizi

Görev tanımlarının oluşturulması için referans bilgiler elde etmenizi sağlayan yapıdır. Pozisyonda hangi işlerin yapıldığının tespiti için kullanılır.

Görev Değerlendirme

Personellere tanımlanan rutin görevlerinin başarı durumlarının ölümlenmesini sağlar. Personel amiri tarafından her bir görev tanımı üzerinden puanlandırılır.

Yetkinlik Değerlendirme

Personelin; Üst, eş değer ve astlarını değerlendirmesini sağlar. 360 derece değerlendirme kurgusu ile, pozisyona göre yetkinliklerinin ölçümlenmesi sağlanır.

Hedef Değerlendirme

Kurumun tanımlı stratejik plandaki hedeflerinin, bireysel veya kurumsal olarak gerçekleştirmelerinin takibi için kullanılır. Hedefler aylık veya yıllık takip edilebilir.

 

Proje Yönetim Sistemi

Birlikte çalışalım uygulaması olarak geliştirilen, proje yönetim sistemimiz ile, projeler oluşturup, görevler atayın ve tüm faaliyetleri anında görmeye başlayın.

Projeler

Dünyada "Task Manager" olarak bilinen Proje Modülü ile, projelere alt görevler ekleyerek personele atamanızı sağlar. Personel de ilgili iş ile ilgili yaptığı faalyietleri girerek görevi tamamlar.

Gantt Şeması

Proje gösterimi konusunda gemel kabul görmüş olan GANTT Şeması gösteirmi ile projelerinizi tek bir ekrandan kolayca yönetip, takip edebilirsiniz.

İş Yükü Analizi

Projelerde görev alan personellerin üzerinde ki iş yükünü takip edebilirsiniz. Ayrıca şuanda boş da veya az görev almış personel bilgisine erişebilirsiniz.

 

Kalite Yönetim Sistemi

Uluslarası geçerliliği olan 9001, 27001, 1002, 45002 gibi kalite yönetim sistemleri ile tam uyumlu olan uygulamamız ile, tüm süreçlerindizde kalite sistemlerini tam anlamıyla ve gerçekten uygulayın.

Döküman Yönetim Sistemi

Rezisyon durumlarına göre, en güncel dökümanlarınızı kolaylıkla yönetip, personele dağıtabilirsiniz.

Denetleme Sistemi

Kurumda yapılacak olan İç ve dış tetkik süreçlerinizi kolayca yönetibilirsiniz. Soru havuzu ile denetimler çok kolay

Düzenleyici Önleyici Faaliyetler

DÖF yönetimi ile, faaliyetlerinizi kolayca takip edip, tamamlamaları izleyebilirsiniz.

Tedarikçi Değerlendirme

Tedarikçi firmaların, alınan mal ve hizmete göre değerlendirilmesini sağlar.

ÜRÜNLERİMİZ

Yardım etmeye hazırız!

HİBRİTİK'da, müşterimizin başarısı konusunda tutkuluyuz. Uzman ekibimiz yardım etmek için burada!

ÜST